0929 585 999
Trang chủ2022-04-02T15:42:46+07:00

Quản lý công việc

S24 – Phần mềm quản lý công việc & dự án

Nắm bắt chi tiết tiến độ công việc, đánh giá hiệu suất chuẩn xác

Xem chi tiết

Ms. Kiều Trinh

 

(+84) 0929 585 999

Tôi đồng ý cung cấp thông tin để liên lạc lại qua form này

quản lý công việc

S24 – Công việc

 • Tạo, sao chép công việc
 • Phân công công việc cho thành viên dự án/phòng ban
 • Bình luận trao đổi thực hiện công việc
 • Thêm sự kiện, tạo nhắc nhở trong từng công việc, thành viên
 • Đính kèm trực tiếp tài liệu từ thư mục có sẵn, Dropbox, Google drive
 • Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

quản lý công việc

Xem chi tiết

S24 – Dự án

 • Tạo dự án, công việc, mục tiêu
 • Gán thành viên tham gia thực hiện dự án
 • Xem, sao chép, ghim dự án
 • Thảo luận, tạo chủ đề trao đổi thực hiện dự án
 • Thêm ghi chú cho dự án
 • Bao quát tiến độ dự án thông qua trạng thái của dự án
Xem chi tiết

S24 – Khách hàng

 • Thêm khách hàng
 • Theo dõi thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
 • Thêm liên hệ khách hàng
 • Thêm đầu mối
 • Nhập (import) khách hàng từ biểu mẫu có sẵn
 • Phân công công việc khách hàng tới nhân viên

quản lý công việc

Xem chi tiết

S24 – Tài chính

 • Quản lý số liệu tài chính với phân loại: tài sản, quỹ, dự án
 • Thêm khoản thu, khoản chi
 • Lập phiếu tăng, giảm cho tài sản
 • Lập dự định thu, chi cho từng loại danh mục
 • Theo dõi thông tin giao dịch
 • Báo cáo hoạt động giao dịch theo từng phân loại
 • Kết xuất dữ liệu tổng hợp của các danh mục
Xem chi tiết

S24 – Thông tin & trao đổi

 • Thiết lập chat riêng, chat nhóm, chat với khách hàng
 • Lưu trữ các nhóm bài viết, tài liệu dự án
 • Trao đổi theo từng dự án/công việc/chủ đề
 • Cập nhật, tùy chỉnh thông báo qua trình duyệt, ứng dụng
 • Thảo luận chung trên dòng thời gian
 • Các tiện ích: biểu tượng cảm xúc, like, tag/mention
 • Tùy chỉnh chủ đề giao diện chat
Xem chi tiết

Điều gì tạo nên khác biệt của S24

Tư duy phát triển sản phẩm

Với tư duy hơn cả một phần mềm, S24 là một môi trường làm việc trực tuyến cho doanh nghiệp

quản lý công việc

Khả năng tùy biến, tự động

Mỗi doanh nghiệp có một đặc thù khác nhau. Vì thế, khả năng tùy biến và tự động là ưu điểm vượt trội của giải pháp

Chi phí hợp lý và linh hoạt

Cách tính chính xác trên từng User, khách hàng chỉ phải trả những gì mình đã sử dụng

Quan điểm làm việc

Chúng tôi quan niệm rằng, cần nhìn thẳng vào giá trị thực tế và cơ hội, cũng như tiềm năng của sản phẩm và hệ thống từ khi khách hàng yêu cầu xây dựng, bởi vì chúng tôi biết, chúng ta cần có sự hợp tác lâu bền và cùng nhau phát triển thì chúng tôi mới tồn tại được.

Liên hệ S24

Lợi ích S24 mang lại cho doanh nghiệp của bạn?

Truyền thông và S24

quản lý công việc

Triển khai S24

 • Tư vấn xây dựng quy trình
 • Tùy biến sản phẩm
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Hỗ trợ dịch vụ trực tuyến 24/7

Ms. Kiều Trinh

 

(+84) 0929 585 999

Tôi đồng ý cung cấp thông tin để liên lạc lại qua form này