Chức năng

S24 gồm các chức năng: S24 Công việc, S24 Dự án, S24 Khách hàng, S24 Tài chính, S24 Thông tin và trao đổi

Phần mềm quản lý công việc

S24 Công việc

Tổ chức, phân công, theo dõi, phối hợp và đánh giá hiệu quả thực hiện các công việc

Xem chi tiết

S24 Dự án

Tổ chức thông tin, theo dõi, phân công và thiết lập các mục tiêu cho công việc của dự án một cách đồng bộ, chuyên nghiệp

Xem chi tiết

S24 Khách hàng

Phần mềm quản lý công việc

Quản lý chặt chẽ thông tin khách hàng kết hợp với phân công công việc khách hàng tới nhân viên

Xem chi tiết
Ms. Kiều Trinh

Chuyên viên tư vấn

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

076 34 68886

S24 Tài chính

Theo dõi chính xác hoạt động của các nguồn tài chính dự án, các nguồn quỹ của công ty

Xem chi tiết

S24 Thông tin & trao đổi

Tổng hợp các công cụ giúp quản lý tài liệu dự án, các nội dung trao đổi và thảo luận. Công cụ trao đổi nhanh giữa các cá nhân và đội/nhóm

Xem chi tiết

Triển khai S24

  • Tư vấn xây dựng quy trình
  • Tùy biến sản phẩm
  • Đào tạo chuyên sâu
  • Hỗ trợ dịch vụ trực tuyến 24/7

Ms. Kieu Trinh

(+84) 76 34 68886

I agree to provide information to contact you again through this form form