Quản lý thông tin

S24 Thông tin & trao đổi

Quản lý tài liệu dự án, các nội dung trao đổi và thảo luận. Công cụ trao đổi nhanh giữa các cá nhân và đội nhóm

Liên hệ tư vấn
Harness Your Social Proof

Những tính năng độc đáo của S24 Thông tin và trao đổi

  • Trao đổi theo từng dự án/công việc/chủ đề
  • Trao đổi trực tiếp tới mỗi thành viên trong dự án
Cập nhật, tùy chỉnh thông báo mọi lúc mọi nơi: Thông báo qua trình duyệt, thông báo qua ứng dụng

Thảo luận chung trên dòng thời gian, các tiện ích như: biểu tượng cảm xúc,like, tag/mention

Thiết lập chat riêng, chat nhóm, chat với khách hàng
Tùy chỉnh chủ đề giao diện linh hoạt
Đính kèm trực tiếp tài liệu tại khung chat
Quản lý thông tin

Quản lý thông tin

Ms. Kiều Trinh

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Chuyên gia tư vấn

Liên hệ tư vấn
076 34 68886

S24 Thông tin & trao đổi sẽ giúp bạn

Tương tác, thảo luận trao đổi thông tin giữa các thành viên tiện lợi

Truyền tải thông điệp

Truyền tải thông điệp nhất quán, tức thời tới từng thành viên

Gắn kết tập thể

Cùng nhau trao đổi, thảo luận đưa ra ý kiến thống nhất xử lý công việc

Chia sẻ tri thức

Dễ dàng đính kèm tài liệu, chia sẻ thông tin tới mọi thành viên trong dự án

Lưu trữ an toàn

Nơi lưu trữ tài liệu an toàn, có thể dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi

10000+

Số công việc xử lý

Hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao chính xác, nhanh gọn

200+

Dự án đang sử dụng

Các dự án đạt kết quả tốt mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

150+

Khách hàng

Luôn là đối tác tận tâm, uy tín đồng hành cùng khách hàng

Triển khai S24

  • Tư vấn xây dựng quy trình
  • Tùy biến sản phẩm
  • Đào tạo chuyên sâu
  • Hỗ trợ dịch vụ trực tuyến 24/7

Ms. Kieu Trinh

(+84) 76 34 68886

I agree to provide information to contact you again through this form form